topimage.png

Driftsstatus

Kontaktinfo vedr fejl

Driftsforstyrrelser og signalfejl på TV meldes til Dansk Kabel TV på tlf. 6311 3160 365 dage om året fra kl. 08.00 til kl. 22.00 på hverdage samt søn og helligdage fra kl. 10.00 til kl. 22.00

Ved kabel fejl efter kl. 16.00 samt søn og helligdage køres kun ud ved manglende signal på internet eller tv ved 3 eller flere husstande i samme område. Tjek først om naboerne har signal.

Årslev Net kan endvidere kontaktes på tlf. 7225 3333 i kontorets åbningstid.

Support på internet og IP telefoni kan fås på tlf 7225 3112. Supporten har åbent på hverdage fra kl. 17.00 til 21.00 samt lørdage og søndage fra kl. 10.00 til 14.00. Helligdage lukket

Ved fejl på internet uden for normal åbningstid. Tjek at @ eller online lyser konstant på modemmet. Sluk evt. modem i 30 sek. og tænd det igen. Hvis modemmet ikke kommer online inden for ½ time (@ eller online lyser konstant) kontakt support eller Årslev Net. 
 
 
 

 

Fredag den 04/09 kl. 8.33 fejl på fibersignal til Rolfsted. Hele Rolfsted er uden signal. Energifyn har noget vedligeholde på El-forsyningen fra kl. 08.30 til kl. 12.00 derfor 2 afbrydelser af ca. 15 minutter 

 

Fredag den 04/09 fra kl. 8. til kl. 10.30 Udskiftning af skab på Kirkevej i Sdr. Nærå dette kan give mindre afbrydelser af 5-15 minutter varighed i hele området omkring Kirkevej.

Søndag den 30/08-2020 kl. ca. 15  ikke alle hjemmesider er tilgængelige. Bl.a. YouSee, 118.dk Årslev Nets hjemmeside med flere. Fejlen skyldes vores internet udbydere Global Connect har en landsdækkende fejl. Ifølge dr.dk har flere lande i Europa samt USA prolemmer med internettet.  Kl. 16.20 fejlen rettet hos Global Connect, så alt virker igen.

Fredag den 28-08-2020 kl. 23.45 manglende signal på Møllehøjvænget fra nr.5 til nr. 37. Defekt forstærker udskiftet kl. 11.15 var der signal igen.

Tirsdag den 25/08-2020 kl. 23.46 Kirkeløkken og Rosenvej i Nr. Søby uden signal muligvis pga. strøm. kl. 6.16 signal igen. HPFI relæet var slået fra igen. Er fejlmeldt igen til Dansk Kabel Tv.

Torsdag den 20/08-2020 kl. 15.54 Kirkeløkken og Rosenvej i Nr. Søby uden signal muligvis pga. strøm. Tekniker fra Dansk Kabel TV. Sikring var sprunget,  kl. 17.00 var der signal igen

Tirsdag den 18/08-2020 kl. 3.35 Udskiftning af fiberudstyr til Garbeled, Åløkken, Granvænget, Granparken og Lindegaardsvænget.  Kl. 06.00 har alle signal igen. 

Lørdag 01/08-2020 kl. 22.10 signal mangler til Kirkeløkken og Rosenvej i Nr. Søby. Tekniker fra Dansk Kablet er på vej. Sikring var sprunget. Søndag 02/08-2020 kl. 10.48 alt virkede igen.

Fredag den 03/07-2020 kl. 09.00 til 12.00 Vi har bestilt/lejet en ny generator til på fredag så hvis alt går vel er der kun afbrydelse i Sdr. Nærå på fredag. Alt virkede ok, ingen afbrydelser udover ca. 20 husstande på Næråparken. Dem fik vi på kort før kl. 11. med noget nødstrøm. 

Onsdag den 01/07-2020 kl. 08.12 gik Energi Fyns generator i stykker, som vi havde lånt til at give strøm til vores hovedstation i de ca. 3 timer hvor området var afbrudt for strøm.Alle var uden signal fra Årslev Net. Lidt før kl. 09 lykkes det at få overtalt dem til at åbne for strøm i området og derefter fik vi alle systemer op at køre igen. Strømafbrydelsen fra Midtfyns Elforsyning er derfor udsat til fredag den 03/07-2020 fra kl. 09.00 til kl. 12.00.  

Onsdag den 01/07-2020 og 02/07-2020. fra kl. 08.00 til kl. 16.00 Midtfyns Energi afbryder strømmen i store dele af Sdr. Nærå på skift. Årslev Net får hovedstationen forsynet med generator strøm under strømafbrydelsen. I Sdr. Nærå vil der kunne forkomme afbrydelser af tv og internet selv om man har strøm. Dette skyldes hvis husstanden forsynes fra et område uden strøm. Afbrydelserne er 2-3 timer pr. område. Diesel generatoren gik i stykker efter ca. 20 minutter, det betød nedbrud i hele Årslev Net i 1 til 1½ timer inden alle husstande havde signal igen.

Tirsdag den 23/06-2020 fra kl. 02.15 til ca. kl. 02.35 Afbrydelse af internet og ip-telefoni. Genstart af vores internet server gik godt, genstart varede ca. 20 minutter. Hvis modem ikke er online tirsdag morgen sluk modem i ca. 5 minutter.

Søndag den 31/05-202 kl. 17.30 fejl på fiber udstyr der gør internet ustabilt i Årslev Vest i området omkring  Knud Bankesgyden, Birkelundsvej, Rønnebærvej Brovvej og Gl. Byvej. Der er tilkaldt tekniker fra Dansk Kabel Tv. Kl. 21.05 fejlen fundet og alt kører normalt igen.

Tirsdag den 05/05-2020 fra kl. 08.17 fejl i internet på følgende veje. Åløkken, Granparken, Granvænget og Lindegaardsvænget. Kl. 11.20 Fejl fundet og rettet. Alt er ok igen

Tirsdag den 05/05-2020 fra kl. 01.00 til ca. kl. 06.00. Periodiske afbrydelser af internet, på grund af at vi udskifter til nyt udstyr i vores hovedstation. Formålet med denne udskiftning er at få mere kapacitet på vores internet. Kl. 05.00 alt opdateret og ok

Lørdag den 18/04-2020 kl. 17.50 Vi har ikke noget strøm omkring Carl Nielsensvej i Nr. Lyndelse, derfor kan vi ikke levere signal til Nr. Søby, Lumby og Nr. Lyndelse pt.   KL. 18.47. Fik vi strøm igen. Genstart evt. modem hvis det ikke kommer online.

Tirsdag den 31/03-2020 fra kl. 05.30 til kl. ca. 06.00 udskiftning af defekt internet udstyr i vores teknikhus. Dette bevirker at ca. halvdelen af alle husstande i Årslev Net er uden internetforbindelse.

Søndag den 15/03-2020 kl. 16.00 til kl. 18.30 Nøddevænget i Sdr. Nærå uden signal pga. fejl i et 220V kabel. 

Onsdag den 04/03-2020 fra kl. ca. 05.00 til ca. kl. 6.00 Afbrydelse i den østlige del af Sdr. Nærå (i områderne omkring  Møllehøjvej, Hestehavevej, Stationsvej og  Nyborgvej). Opgradering af fiberudstyr.

Tirsdag den 03/03-2020 fra kl. ca. 05.30 til ca. kl. 6.00 Afbrydelse i den vestlige del af Ferritslev (i områderne omkring Ørbækvej og  Nyborgvej). Opgradering af fiberudstyr ved brugsen i Ferritslev. 

Torsdag den 27/02-2020 fra kl. 05.00 til ca. kl. 6.30 Afbrydelse i den østlige del af Ferritslev. Der skiftes noget fiberudstyr i Ferritslev

Mandag 18-11-2019 fra kl. ca. 06.00 til kl.  06.11 afbrydelse af tv, internet og telefoni på Rønnebærvej, Birkelundsvej.  Brovej, Engkrogen, Birkevænget, Gl Byvej omkring Brovej. Mandag kl. 07.00 til kl. ca. 11.00 afbrydelse af tv, internet og telefoni på Knud Bankesgyden og Gl. Byvej omkring Knud Bankesgyden. Afbrydelserne skyldes omlægning fiber og øget kapacitet til området.

Torsdag den 29/08-2019 kl. 11.30 hoved fiberen imellem Årslev og Nr. Lyndelse er gravet over. Derfor virker hverken internet og tv i det meste af Nr. Lyndelse og Nr. Søby. Kl. 16.08 har alle signal igen. 

Søndag den 07/07-2019 fra kl. 05.00 til ca. kl. 06.00 Pga. nedenstående fejl, kommer Global Connect forbi Årslev Net og skifter noget konfiguration i deres udstyr. De har meddelt at dette tager ca. 10 minutter hvor vi ikke har internet.

Lørdag den 06/07-2019 kl. ca.  01.00  Fejl hos vores internetudbyder Global Connect. Dette bevirker at alle brugere med en statisk ip-adresse ikke kan komme på nettet.  Global Connect fandt fejlen kl. 11:40 Alt kører igen normalt.

Lørdag den 22/06-2019 kl. 07.45 Fejl på fiber til hjem i Nr. Lyndelse og Nr. Søby på dem der har fuldpakken. Dansk Kabel tv er tilkaldt. Fejl udbederet kl. 10.25

Onsdag den 19/06-2019 kl. 05.30 periodisk fejl på internet i Nr. Lyndelse øst og Nr. Lyndelse nord.  Kl. 10.58 fandt tekniker fra Dansk Kabel tv fejlen, alt kører igen normalt.

Torsdag 23/05-2019 fra ca. kl. 4.00 til  kl. 4.18. Årslev Net får installeret redundant internetforbindelse i vores hovedstation. Dette bevirker udfald af internet og telefoni.Ingen kendte driftsforstyrrelser.

Onsdag 08/05-2019 fra ca. kl. 4.00 til ca. kl. 4.30 Årslev Net opdatere udstyr vores hovedstation. Dette bevirker udfald af internet og telefoni.Tirsdag 30/04-2019 fra kl. 5.32 til kl. ca. 6.30 Vores internet udbyder Global Connect havde en fejl, så alle med statisk ip-adresse ikke havde internet og telefoni. Beklager fejlen. 

Tirsdag den 22/01-2019 Årslev Net skifter administrationssystem der styrer Kabelmodems, support programmer, telefoni samt selvbetjening. Dette bevirker at alle modem skal genstarte i løbet af tirsdagen ca. 1-3 minutters nedetid. Telefoni vil være nede ca. 1-2 timer i løbet af formiddagen. De hvide modem Technicolor vil i forbindelse med genstart få ny firmware, dette tager ca. 15 minutter. Det vil under skiftet heller ikke være mulighed for at tilgå selvbetjeningen. Årslev Net holder telefonerne åbne hele dagen fra kl. 08.00 til kl. 17.00. derefter tager supporten fra kl. 17.00 til kl. 21.00.

Onsdag 16/01-2019 Kabelfejl i Nr. Lyndelse vest, i området omkring Pilevej og Bregnevej. Fejlen bevirker periodiske pixeleringer på tv. Dansk Kabel tv har arbejdet med at finde fejlen det meste af dagen. Har stoppet med at søge fejlen da dette giver mange afbrydelser af tv og internet. 17/01-2019 det virker igen efter udskiftning af forstærker og justering af signal. 

Tirsdag 08/01-2019 fra kl. 19.20 til kl. 19.55 Kabelfejl i Sdr. vest bl.a. Stationsvej, tværvej, overvejen, Nøddevænget, Fyrvænget og Bøgeparken. Bevirker ustabilt internet og telefoni.  

Torsdag den 20/12-2018 fra kl. 04.00 til kl. ca. 7.00, omlægning af fiber i Nr. Lyndelse. Dette bevirker afbrydelser af signal på Søndergaard, Abilhøj, Lumbyholmvej og Stensvangen samt Nr. Søby. 

Tirsdag den 18/12-2018 fra kl. 10.00 til kl. 11.00. P.g.a. omlægning af tv signal fra YouSee kan der forkomme driftsforstyrrelser på TV. 

Torsdag den 15/11-2018. Munck har gravet i vores hovedkabel der forsynder store dele af Ferritslev. Derfor er der der nogle tv-kanaler med pixeleringer. Fredag den 16/11-2018 kl. 12.00 fik Dansk Kabel tv lavet en midlertidig løsning, så alle kan se TV igen. 

Fredag 02-11-2018 10:40 til 12:40  Midtfyns Elforsyning har afbrudt strømmen ved Carl Nielsensvej dette bevirker manglende signal på følgende veje: Carl Nielsensvej og dele af Hvidkærparken er uden signal fra Årslev Net

Onsdag den 24/10-2018 kl. 15.00. Fejl på fiber. Indernet virker derfor ikke på dele af Møllehøjvej,  Hudevad Byvej samt TorpeGårdsvej. Tekniker fra Dansk Kabel TV fandt fejlen og alt virkede igen kl. 16.55.

Fredag den 19/10-2018. fra kl. 13.09 til ca. 15.00. Midtfyns Elforsyning har afbrudt strømme på 10 veje i Nr. Lyndelse. Det bevirker vi ikke har signal på Lumbyvej, Skovrevlgyden, dele af Carl Nielsensvej, dele af Albanivej, Dømmestrupvej, Solvænget, Pilevej, Kirkestien, Bregnevej, Gyvelvænget, Morbærvænget, Bihlsvænget og Spanget. Vi beklager ulemper dette må give. Vi har desværre ingen muligheder for at levere signal i dette område uden strøm. 

 
Kl. 14.20 den 06/10-2018 Fejl i vestlige del af Sdr. Nærå. Fejlen bevirker internettet er meget langtsom eller virker slet ikke. IP-telefoni er ustabilt.  Dansk Kabel TV er på vej for at finde fejlen. KL. 15.15 fejl fundet og alt virker igen. 
 
Mandag den 3/9 fra kl. 08.30 til ca. 09.00. Det meste af Ferritslev uden signal fra Årslev Net på grund af flytning af strøm på  Lundsbjergvej
 
Torsdag den 23/08-2018 kl. ca. 13.20 Det meste af Ferritslev er uden tv og internet, da Munck har gravet vores hovedkabel over ved Brugsen. Kl. ca. 17.30 lykkes det Dansk Kabel tv at få udbedret kablet så alle fik signal igen.
 
03/05-2018 kl. 14.40 Munck har gravet 2 hoveskabeler over i Rolfsted. Derfor er der ingen signal i hele Rolfsted. Dansk Kabel TV er tilkaldt til at udbedre skaderne. kl. 17.20 det ene kabel samlet, så der nu kun mangler signal på Ørbækvej og Elværsvej. Kl. 20 virkede alt igen
 
12/04-2018 i Nr. Lyndelse.  kl. 16 Fejl på TV i områderne øst for Albanivej. Pixeleringer på alle kanaler. Fejlen er fejlmeldt hos Dansk Kabel Tv. Kl. ca. 18.30 var fejlen væk.
Dansk Kabel TV nåede ikke at lokalisere fejlen inden den forsvandt af sig selv. Den 16/04-2018 kl. 14.40. Dansk Kabel Tv har fundet en fejl i en forstærker og skiftet den ud.

Onsdag 04/04-2018 kl. 21.22.Vores internet udbydere Global Connect har en fejl der bevirker at vi ikke har internet og ip-telefoni. Global Connect arbejder på at finde fejlen hurtigst muligt. kl. 22.45 Global Connect har fundet en fejl på noget internetudstyr i Odense. Kl. 23.11 var vi online igen. Defekt udstyr skiftet hos Global Connect i Odense. Årslev Net beklager de gener afbrydelsen har medført.

Tirsdag 28/11-2017 kl. 08.00 til ca. kl. 10.00. Energifyn strømafbrydelse på Brovej. Som følge heraf er følgende adresser uden signal. Brovej, Engkrogen, Birkevænget, Gl. Byvej, Knødbjerg og og nogle få husstande på Rønnebærvej

Mandag 06/11-2017 Kl. 14.36 blev et fiber kabel overgravet i Gislev. Det bevirkede alt internet og telefoni i hele Årslev Net blev afbrudt.  Klokken 17.55 lykkes det vores internet leverandør at få samlet fiber kablet, så internet og telefoni virker igen. Årslev Net beklager det gener dette har medført. 

Tirsdag den 11/07-2017 kl. 21.50 fejl på internet og telefoni i Årslev, området øst for jernbanen. Onsdag kl. 07.50 fandt Dansk Kabel en fejl og skiftede noget fiber udstyr. Kl. 09.30 havde vi fejl igen. Kl. 10.00 skiftede Dansk Kabel TV en fiber sender som lavede periodiske fejl.

Mandag den 29-05-2017 fra kl. 00:03 til ca. 00:08 afbrydelse af internet og telefoni. Afbrydelsen skyldtes at Årslev Net har bestilt en større forbindelse og i den forbindelse skal der skiftes noget udstyr i Nyborg.

Mandag 24-04-2017 kl. 4.20 Fejl på tv, internet og telefoni i hele Nr. Lyndelse. Der arbejdes på at finde fejlen. Kl. 07.40 Fejlen fundet på udstyr i Nr. Lyndelse teknikhus.

Mandag 13/02-2017 fra kl. 04.00 til kl. ca. 06.00 afbrydes internet og telefoni pga. omlægning af internet trafik i Årslev Nets antennehus

Torsdag 02/02-2017 fra kl. 04.00 til kl. ca. 06.00 afbrydes internet og telefoni pga. udskiftning af internet udstyr i Årslev Nets antennehus. 

Torsdag 02/02-2017 slukkes FM radio af YouSee. Årslev Net begynder at sende FM radio sidst på dagen. Derfor vil der forekomme afbrydelser af FM radiosignalet i løbet af dagen.

Lørdag den 31/12-2016 kl. 16.00 til 00.00 YouSee har en fejl på levering af de fleste TV-kanaler, bl.a. tv2, tv5, Viasats programmer samt alle sportskalenerne. Fejlen er den samme i hele Danmark.

Mandag den 24/10-2016 fra kl. 00.05 til kl. 3.50 Internet og telefoni afbrudt pga. vores internet leverandør havde fiberomlægning i Nyborg.

Fredag den 30/09-2016 omkring kl. 05.30 skiftes noget hardware i vores internet server. Dette vil påvirke alle brugere med fiber til hjem samt husstande vest for Albanivej i Nr. Lyndelse. Afbrydelse af internet og telefoni var afbrudt til kl. 07.45 for Nr. Lyndelse vest for Albanivej. Fiber til hjem kom først på omkring kl. 9.45.

Fredag den 30/09-2016 fra kl. 04.00 til kl. ca. 06.00 er Rolfsted og Ferritslev uden signal fra Årslev Net. Det gælder både TV, internet og telefoni. Afbrydelsen skyldes omlægning af signal pga. broarbejde i Rolfsted. 

Fredag den 09/09-2016 kl. 06.16. Leverandøren af vores internetforbindelse ud af Årslev Net har en fejl. Det bevirker at vi har internet men med meget nedsat hastighed på download. Der arbejdes med højeste prioritet på at finde fejlen. Opdatering: kl. 11.45 vores Internet leverandør har lokaliseret fejlen til et fiberlink eller fiber switch imellem Årslev og Nyborg. Kl. 13.17 blev et fiberlink skiftet i Ringe og det var årsag til fejlen. Alt ser ud til at kører normalt igen. Årslev Net vil hermed beklage de gener dette har medført. 

Tirsdag den 06/09-2016 fra kl. 00.00 til kl. ca. 06.00 er Rolfsted og Ferritslev uden signal fra Årslev Net. Det gælder både TV, internet og telefoni. Afbrydelsen skyldes omlægning af signal pga. broarbejde i Hudevad og Rolfsted. 

Onsdag den 24/8 fra kl. 08.00 til 13.00 og torsdag den 25/8 fra kl 07.00 til 12.00 skal Midtfyns elforsyning skifte en transformer. Det bevirker manglende signal fra Årslev Net på følende veje: Carl Nielsensvej, Hvidkærparken, Langagergyden, Albanivej, Violvænget, Baggegårdsvej, Plouggårdsvej og Birkelyvej.

Torsdag den 04/08-2016 fra kl. 02.00 til kl. ca. 06.00 er Rolfsted og Ferritslev uden signal fra Årslev Net. Det gælder både TV, internet og telefoni. Afbrydelsen skyldes omlægning af signal pga. broarbejde i Hudevad.

Mandag den 27/06-2016 kl. 02.40. Det meste af Ferritslev  er igen uden signal. Det er 3. gang i denne weekend. Det er pga. en sikring slår fra. Mandag 27/06 kl. 08.30 fejlen endelig fundet. Periodisk kortslutning i et mellemkabel i en stander.

Onsdag den 01/06-2016 kl. 10.00 til ca. 15.00 Strømafbrydelse pga. elforsynings arbejde i el net. Derfor er følgende veje er uden signal:  Bøgeparken, Overvejen, Tværvej, Nøddevænget, Floravænget og Fasanvænget. 

Fredag den 12-02-2016 kl. 12.20 til kl. 14.10. Fejl i internetudstyr. Det bevirker at alt internet trafik til og fra Årslev Net var afbrudt i dette tidsrum.

Torsdag den 04/02-2016 fra kl. 04.00 til kl. 05.30. Afbrydelse af TV, internet og telefoni i Nr. Lyndelse og Nr. Søby. Årsag flytter over på nyt fiberkabel på en del af strækningen for at få plads til signal til ny udstykningen ved Albanivej.

Torsdag den 28-01-2016 fra kl. 08.00 til kl. 10.00 Udskiftning af påkørt skab. Dette giver periodeske afbrydelser af TV, internet og telefoni på Enggårdsvej, Espegyden og ca. halvdelen af Kløvervej i mod Espegyden.