topimage.png

Generalforsamlinger

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling for Årslev Net 12. april 2018 

  

Sted: Nr. Søby forsamlingshus Rosenvej 22, Nr. Søby, 5792 Årslev. Kl. 19:00.

Fremmødte: 14 + bestyrelse og administrativt personale.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

Peter Sikora blev valgt til dirigent, og konstaterer:
Generalforsamling er rettidigt indkaldt, og er beslutningsdygtig

2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år og planer for det

kommende år til generalforsamlingens godkendelse.                                      

Igen må siges at 2017 har været et år med masser af nye tiltag og udfordringer. Vi har udført store udvidelser ved at tilføje et helt nyt område, nemlig Nr. Søby, hvor det er valgt at lægge dette års generalforsamling.

Årslev Net er meget tilfreds med den måde hvorpå problemerne for vore medlemmer er løst i det forgangne år, hvilket også udtrykkes fra medlemmerne selv.

Som jeg nævnte, har vi udført store udvidelser i nettet. Nr. Søby er nu blevet en del af Årslev Net og kan nu drage nytte af de ydelser vi leverer til medlemmerne, hvilket betyder hurtigt og stabilt internet.

Vi håber at I vil blive rigtigt tilfredse med den nye installation her i Nr. Søby

Vort internet backbone holdes der konstant øje med for som i ved, så er internethastigheden og stabiliteten af samme, noget af det som alle hele tiden lægger vægt på med alle de tjenester der findes. Vi vil i løbet af året se om der igen skal laves udvidelser, men indtil videre har vi fin kapacitet på vore linjer og backbone til at kunne levere de lovede ydelser til medlemmerne.

Der har også været diverse overvejelser om hvor vidt de tidligere år DDos angreb skulle resultere i at vi skulle investerer i yderligere beskyttelse, hvilket ikke er fundet nødvendigt, da den nuværende filtrering har gjort at vi ikke har set disse angreb så ofte, og ikke i et omfang der har været til gene.

Som jeg har nævnt tidligere år, så fortsættes der hele tiden med at forbedre nettet og udskifte gamle kabler med nye, som eks. er der lavet en omlægning på Overvejen i forbindelse med etablering af den nye Supercykelsti.

Som før omtalt, så fortsætter vi fiberudrulning til alle nye udstykninger, hvilket er blevet meget udbygget efter udvidelsen i Nr. Søby.

Som mange andre år, er der sket lidt ændringer på kanalerne. Der bliver hele tiden skiftet lidt ud på pladserne hvilket gør at man skal have ændret lidt på sit tv. Dog syntes jeg ikke det har været så slemt som tidligere år.

Vi fortsætter stadig trods Yousee’s sluk af FM med at udsende de 10 mest brugte kanaler lidt endnu så folk har tid til at lave et strategisk skift til DAB+ (Digital Audio Broadcasting) som erstatning for DAB der udgik i oktober 2017 eller gå rent digitalt og streame via de mange tjenester der findes på markedet til streaming af radio m.m.

Nu må vi se om det holder stik med regeringens endelige sluk i 2019, eller om det bliver for svært at få folk til at skifte, nok især bilister der kun har FM radio i bilen medmindre den selvfølgelig er af nyere dato.

 I Årslev Net følger vi udviklingen og vil, om det bliver nødvendigt, også se hvad vi skal gøre, for at være på forkant i fremtiden.

Medlemstallet i Årslev Net gennem det sidste år har været i en positiv udvikling hvis vi ser på den tilgang der har været. Medlemstallet er steget fra 2483 primo 17 til 2545 ultimo 17 hvilket giver en stigning på 62 medlemmer.

Ip telefoni som vi jo også udbyder, er stille og roligt på vej ned. Det er faldet med 24 over det sidste år fra 372 til 348

Ser vi på vort internet, har vi haft en tilgang på 126 fra primo 2017 til ultimo 2017 fra 1675 til1801, og alene i år er det øget yderligere med 55, så vi må sige at internet udviklingen fortsætter og giver positive resultater.

Dette er også med til at der holdes stor fokus på denne udvikling, og hele tiden sørges for at vore installationer er ”up to date” så alle kan få en god oplevelse med Internet fra Årslev Net.

Nogle af de aktiviteter der er sket hen over året er, at vi har udbygget i Nr. Søby og stadig fortsætter med at gøre dette færdigt, samtidig med at vi ser på alle de nye områder der kommer, bl.a. Sdr. Nærå og Nr. Lyndelse.

Vi sørger for at få skiftet de decentrale antennehuse vi har, så de kan følge med udviklingen og rumme de installationer der er nødvendige for at vi kan levere ydelser i høj kvalitet til vore medlemmer.

Vi sørger også hele tiden for at få udbedret de fejl vi kan forudsige der vil komme i nettet, og selvfølgelig dem der kommer undervejs, som ikke lige har været til at forudsige, som kabel overgravninger m.v.

2017 blev et år hvor det har været, og stadig er - svært at grave - pga. de store vandmængder, der har gjort forholdene utrolig vanskelige.

Afslutningsvis vil jeg lige fortælle, at vi har flyttet vort lager til bedre og større faciliteter i Årslev, hvilket gør det betydeligt lettere for både os og entreprenører at hente materialer når disse skal bruges eller der skal fyldes op.

Vi har haft et lynnedslag i hovedstationen (30/7-17), hvilket heldigvis blev løst uden nogle konsekvenser. Der var nogle få der fik skiftet deres modem i samme ombæring i området.

Vi holder stadig et vågent øje med de sociale medier som jeg nævnte sidste år. Men efter at vi havde en snak med folk der mente at deres problemer ikke blev løst og brugte de sociale medier til at ytre dette, er tonen blevet rigtig god derude, og folk kan godt se at det hjælper faktisk at tage fat i kontoret, som i det store og hele kan løse de udfordringer der er.

Igen vil jeg rose vore gode medarbejdere på kontoret der hele tiden sørger for at medlemmerne får en god oplevelse.

Igen i år vil jeg opfordre alle medlemmer at tilmelde sig informationer fra vor selvbetjeningsside, så informationer kan modtages hvis der er problemer eller planlagt arbejde.
 

Spørgsmål til beretningen:

Er der ”must carry” til FM programmer på nettet ?

Svar: Nej, vi har valgt at sende de 10 mest populære analoge FM programmer via nettet indtil videre. Desuden transmitteres en række radioprogrammer digitalt, (17 kanaler) der kan modtages bl.a. på moderne TV apparater.

 

Er der planer for den gamle bydel i Nr. Lyndelse omkring etablering af fibernet ?

Svar: Nej, vi udskifter ikke bestående installationer med fibernet, idet hastigheder og ydelser er de samme for fibernet, som på coaxnet der kan transmittere samme båndbredde som fibernet.

I nye installationer etableres naturligvis fibernet.

 

Har Årslev Net en Facebook gruppe ?

Svar: Nej, det har været drøftet i bestyrelsen, og vi mener ikke at have resurser til at vedligeholde denne aktivitet, men anmoder medlemmer til at kontakte kontoret hvis der er tekniske opgaver der skal løses.

 

Beretning godkendes af generalforsamlingen

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Kasserer gennemgår det udleverede årsregnskab for 1/1 2017 til 31/12 2017 med tilhørende specifikationer.

 

Regnskab godkendt.

4. Eventuelle forslag.

Ingen indkomne forslag

5. Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift, for det kommende regnskabsår.

Kasserer gennemgår budget for 2018.

 

Budget godkendt.

6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.

Følgende bestyrelsesmedlemmerne er på valg:

  Martin Lassen Talbro

   Holger Thiele

 

Da der ikke var andre kandidater blev begge genvalgt til bestyrelsen.

Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Følgende opstillede som kandidater:

  Anker Birker – 1 suppleant

  Peter Sikora – 2 suppleant

 

Da der ikke var andre kandidater blev begge genvalgt.

7. Valg af revisor.

VH Revision Registrerede revisorer ApS i Odense blev genvalgt som revisor

8. Eventuelt.

Spørgsmål:

Kan der modtages 4k via Årslev Net ?

Svar: Det er endnu lidt uvist, men vi forventer at der oprettes en ny kanal til 4k.

 

Ordstyrer afslutter kl. 20:30 generalforsamlingen, og takker for god ro og orden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
REFERATER:
 
 
 

Ekstraordinær generalforsamling 26/3 2015

Ordinær generalforsamling 12/3 2015

Ordinær generalforsamling 13/3 2014

Ordinær generalforsamling 04/4 2013

Ordinær generalforsamling 15/3 2012

Ordinær generalforsamling 31/3 2011

Ordinær generalforsamling 09/12-2010

Ekstraordinær generalforsamling 03/06-2010

Ordinær generalforsamling 19/05-2010

Ekstraordinær generalforsamling 19/11-2009

Ordinær generalforsamling 05/05-2009

Ordinær generalforsamling 29/05-2008

Ekstraordinær generalforsamling 19/06-2007

Ordinær generalforsamling 24/05-2007 


Vedtægter kan også downloades som PDF fil her.

get_adobe_reader1