topimage.png

Generalforsamlinger

 GENERALFORSAMLING 27. august 2020 KL. 19.00 

REFERAT

 

Sted: Ferritslev Fritidshus, Ørbækvej 916 A, 5863 Ferritslev

Fremmødte: 27

Velkomst ved formand Per Ole Jensen

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

John Gylling valgt til dirigent, og konstaterer:

-          Generalforsamling er indkaldt i Midtfynsposten den 5. august 2020 og er rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne, og er dermed beslutningsdygtig

2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år og planer for det kommende år til generalforsamlingens godkendelse.

Indledning

2019 + en stor del af 2020 blev jo lidt af et specielt år på mange fronter og det vi nok først og fremmest vil huske det for er den konflikt der var mellem YouSee og Discovery hvor der ikke kunne opnås enighed efter at Discoverys kontrakt med YouSee stod til at udløbe og derefter ikke kunne finde fælles fodslag til hvordan en ny kontrakt skulle udfærdiges. Hvilket jo som I nok husker gjorde at discoverys udvalg udgik af udbuddet.

Samtidig har vi haft en pandemi som jo stadig ulmer og som har gjort at vi har været nødsaget til at udsætte vores generalforsamling til nu. Dette har selvfølgelig har været lidt irriterende da vi jo gerne vil fortælle om alle de aktiviteter vi har gang i og som gør at vi hele tiden sørger for at I medlemmer har et godt og stabilt net.

Men trods disse udfordringer har vi fortsat med at arbejde hårdt i foreningen for at vi hele tiden har et godt forsyningsnet og at medlemmerne får den bedste oplevelse, som jeg vil komme mere ind på senere.

Nettet

Vi har igennem det sidste år og også her i 2020 fortsat arbejdet med at få skiftet ud og udbedret i nettet. Vi planlægger hele tiden at sørge for at vi kan forsyne nye udstykninger og få dette planlagt på bedste og smarteste måde hvilket vi løbende har gjort rundt om i nettet.

Vi har også øget hastigheden på vores internet uden at dette har haft nogen indflydelse på prisen. Det gør vi for at vi hele tiden følger med sådan at det udbud der er, hvor flere og flere gerne vil streame, er stabilt og at der er nok data især hvis man er en familie med unge mennesker der kan have flere enheder i gang på en gang 😊 de vil jo helst ikke gå glip af noget.

Vi er pt. også i gang med at få lavet en noget større omlægning da vi nu har besluttet at vi vil udskifte vores anlæg til et CMTS docsis 3.1 anlæg så vi har muligheden for at udbyde endnu højere hastigheder i vores net.

Dette vil så kræve for de højeste hastigheder at modems udskiftes og selvfølgelig skal der løbende ske en generel udskiftning på den front sådan at vi får mulighed for den bedste forbindelse hele vejen rundt uden støj og hastighedsproblemer.

Som nævnt tidligere år så fortsætter vi med at udbrede fiber og kommer længere og længere ud og alle nye udstykninger vil blive tilbudt fiber.

Vi monitorerer også hele tiden vores backbone så vi er sikre på at kunne følge med i spidsbelastninger, så vi ikke når dertil hvor vi ikke har nok kapacitet til de mange brugere der streamer og gamer.

Igen bliver vi nødt til at nævne at flere og flere nævner problemer med forbindelsen hvilket i langt de fleste tilfælde er et wifi/trådløst problem. Der er flere og flere der står med udfordringer omkring det trådløse signal i huset og her vil jeg meget anbefale at tale med kontoret for at få rådgivning omkring det med placering og også extendere/boostere hvis dette måtte være nødvendigt. Jeg ser det flere steder at ved at opsætte extendere og især mesh så øges muligheden meget for et godt signal og samtidig højere hastighed.

Vi i foreningen har stor fokus på at vi måske skulle lave en form for workshop eller lign. Hvor vi viser og forklarer hvilke udfordringer der kan være, selv har jeg 4 access points i huset da jern i væggene gør at jeg har problemer med signalet. Min nabo kan se at der er forskel på om et AP står foran eller bagved et fjernsyn, så hele tiden skal man tænke på at det er opsætningen i hjemmet der hjælper og derfor vil vi også se hvad vi kan gøre for at hjælpe det enkelte medlem til en bedre oplevelse.

Men husk nu vi skal kende til problemet så ring eller skriv til os hvis der er problemer.

Vi har fortsat vores løsning med Secure DNS for at hjælpe medlemmerne så langt som muligt med at undgå eksempelvis ransomeware og andre spoofing sites.

Dette vil stadig kunne gøre at der er sider der måske blokeres men giv os et praj og vi vurderer om det skulle være et site der kan whitelistes.

Kanaludvalg

Vores kanaludvalg har denne gang haft en større ændring da vi mistede Discovery, hvor der jo var en del tumult grundet det med sports rettigheder og hvad man kunne se og ikke se af sportsudsendelser.

Yousee og discovery kunne ikke komme overens og derfor udgik disse kanaler.

2020 har vist at discovery har mistet en del rettigheder bl.a. europa league og champions league til NENT Group TV3+ TV3 Max

https://digitalt.tv/sportsrettigheder/

Men hele den her Corona situation har ramt discovery hårdt, hvor de har mistet rettigheder, hvilket jo så er til fordel for resten af udbyderne og dermed også YouSee og i sidste ende vores medlemmer.

Der kommer også hele tiden nyt i YouSee’s abonnement og noget af det nye er at TV2 play nu også er en del af deres ”bland selv univers”. Nu er der 12 streamingstjenester at vælge imellem i deres univers.

Medlemmer

Medlemstallet i Årslev Net er steget fra 2679 siden sidste generalforsamlig i 2019 til nu 2791 (+112)

I samme periode er vores antal internet brugere steget fra 2003 til 2188 (+185) hvilket vi er meget tilfredse med og tager som et tegn på at vores produkt er godt og lever op til markedsstandarderne.

Det betyder så samtidig at vi jo skal holde fokus og sørge for at vores systemer kan følge med og at vi har det rette udstyr, forsyningsveje og lokaliteter til at huse dette. Hvilket vi bestræber os meget på.

Aktiviteter og fremtidige planer

Vores net er hele tiden udfordret og som jeg beskrev, er der i den enkelte familie brug for mere og mere hastighed og stabilt internet. Derfor har vi valgt som tidligere fortalt at starte udbygningen ved at få installeret ny CMTS med Docsis 3.1 i vores hovedstation. Dette vil blive påbegyndt her senere i år sådan at vi forhåbentlig har det installeret inden udgangen af året. Dette vil betyde at vi kan begynde at udbyde højere hastigheder sådan at vi kan få tilfredsstillet de brugere der har et behov for højere hastigheder grundet især streaming / gaming.

Samtidig med udskiftning af vores CMTS vil vi også have en udskiftning af servere og vores virtuelle miljø så disse er bedst muligt kørende samtidig med at udstyrets lifecycle viser at udskiftning er mest optimal.

Som også fortalt tidligere så fortsætter vi med at udbedre ved at få skiftet gamle kabler, lavet kortere stræk og få udbredt fiber så det hele tiden kommer tættere på brugeren og der kan spares strøm og støj i nettet og der vil skabes en større stabilitet.

Vi arbejder også på højtryk på at få længere åbningstider på kontoret så vi kan nås i et større tidsrum og er derfor i gang med at søge efter en person til at være behjælpelig på kontoret.

Afslutning

Jeg vil igen sige en stor tak til de mennesker vi har på kontoret de kæmper hele tiden for at I medlemmer får den bedste service og hjælp med jeres problemer. Det kan i perioder være svært at følge med og vi håber at I snart kan få den fornødne hjælp, så vi endnu bedre kan hjælpe og sørge for at I alle får den hjælp der er behov for så I kan være tilfredse.

Jeg har i løbet af året fået mange tilkendegivelser af at der er tilfredshed med vores produkt hvilket jo er dejligt. Der er desværre også nogle der ikke er tilfredse, men vi tilstræber hele tiden at hjælpe så de også kan være tilfredse.

Som altid vil jeg igen i år opfordre alle medlemmer til at tilmelde sig ”informationer” fra vores selvbetjeningsside så informationer kan modtages hvis der er problemer eller planlagt arbejde. 

-          Diverse spørgsmål fra salen blev besvaret. 

 

-          Beretning godkendt 

 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

 

Regnskab for 2019 blev aflagt af kasserer Keld Jakobsen.

  

-          Regnskab godkendt 

 

4. Eventuelle forslag. 

Ingen indkomne forslag


5. Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift samt orientering om abb. bidrag for det kommende regnskabsår. 

Budget for 2020 er en fremskrivning af det vi kender. 

 

Der er afsat 3,7 mill. kr. til anlægs investeringer i 2020: 

-        Ny CMTS 

-        Ny udstykninger og udbygning med fiber 

 

Driftsbidraget er ændret til 28 kr./måned 

Tilslutningsafgift uændret: 2000 kr. 

 

-          Ingen spørgsmål eller kommentarer 

 

-          Budget, driftsbidrag og tilslutningsafgift blev godkendt. 

 

TV pakkepriser for 2020: 

Pakke 1(grundpakke) - 170 kr./måned 

Pakke 2(mellempakke). - 375 kr./måned 

Pakke 2(grundpakke + 10 bland selv point). - 375 kr./måned 

Pakke 3(fuldpakke). - 505 kr./måned 

Pakke 3(grundpakke + 10 bland selv point). - 505 kr./måned 

6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter. 

- Følgende af bestyrelsesmedlemmerne er på valg: 

Holger Thiele 

Martin Talbro

 

Da der ikke blev opstillet flere kandidater, blev begge genvalgt.

 

-          Følgende 2 suppleanter foreslås: 

Lars Nørlund Larsen - 1 suppleant: 

Henrik Kampp - 2 suppleant 

 

Da der ikke blev opstillet flere kandidater, blev begge valgt.

 

7. Valg af revisor. 

VH Revision Registrerede revisorer ApS i Odense blev genvalgt som revisor.

 

8. Eventuelt.

  

-          Diverse spørgsmål fra salen blev besvaret.

 

Generalforsamling afsluttet med tak for fremmøde samt god ro og orden

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
REFERATER:
 
 
 

Ekstraordinær generalforsamling 26/3 2015

Ordinær generalforsamling 12/3 2015

Ordinær generalforsamling 13/3 2014

Ordinær generalforsamling 04/4 2013

Ordinær generalforsamling 15/3 2012

Ordinær generalforsamling 31/3 2011

Ordinær generalforsamling 09/12-2010

Ekstraordinær generalforsamling 03/06-2010

Ordinær generalforsamling 19/05-2010

Ekstraordinær generalforsamling 19/11-2009

Ordinær generalforsamling 05/05-2009

Ordinær generalforsamling 29/05-2008

Ekstraordinær generalforsamling 19/06-2007

Ordinær generalforsamling 24/05-2007 


Vedtægter kan også downloades som PDF fil her.

get_adobe_reader1