topimage.png

Nyhedsoversigt

Genersamling 19/11-2009

På den ekstraordinære generalforsamling d. 19/11-2009 blev der truffet beslutning om at igangsætte en udvidelse af antenneanlægget.
Efterfølgende er der indgået aftale med Dansk Kabel TV om udførelse af opgaven.
Den hårde vinter har medført en mindre udsættelse af arbejdet, der nu forventes påbegyndt omkring påske, afhængig af vejret.
Arbejdet forventes stadig afsluttet omkring 1/7-2010. Der vil blive informeret løbende omkring evt. planlagte afbrydelser, så følg med her, på infokanalen og i dagspressen.
Bestyrelsen, Årslev Net