topimage.png

Nyhedsoversigt

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling (pga. vedtægtsændringer) Torsdag 3. juni 2010 kl. 19:00 På Broskolen/Bøgehøjskolen Årslev, lokale anvises ved indgangen.
Dagsorden jf. nedenfor:
  1. Valg af dirigent.
  2. Behandling af forslag fremlagt på den ordinære generalforsamling, vedr. ændringer af vedtægterne.
  • 2a) Ændring af § 10 pkt. 5. Tidl. tekst: Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (drifts- og abonnementsbidrag) samt tilslutningsafgift, for det kommende regnskabsår. Ændres til: Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift samt orientering om abonnementsbidrag for det kommende regnskabsår.
  • 2b) Ændring af § 10 pkt. 7. Tidl. tekst: Valg af revisor og en suppleant for denne. Ændres til: Valg af revisor.
  • 2c) Ændring af § 16. Bestyrelsen foreslår omlægning af regnskabsåret fra den nuværende periode: 1/7 – 30/6 omlagt til 1/1 – 31/12. Omlægningsperioden er på 6 mdr. fra 1/7 2010 til 31/12 2010.

3. Eventuelt. M.v.h. Bestyrelsen Årslev Net