topimage.png

Nyhedsoversigt

Generalforsamling

HUSK! Generalforsamling onsdag 19. maj 2010 kl. 19.00 På Broskolen i Årslev (Gymnastiksalen) /Parkering/indgang er ved Årslev hallen, pga. ombygning. Dagsorden iflg. vedtægterne:

1: Valg af dirigent.
2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år og planer for det kommende år til godkendelse.
3: Aflæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.
Hovedtal fra sidste regnskabsår:

Indtægter: kr. 6.293.246,-
Udgifter: kr. 5.827.036,-
Afskriv: kr. 597.752,-
Resultat: kr. -102.952,-
 
4: Eventuelle forslag - se nedenfor.
 
 
5: Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (drifts- og abonnementsbidrag) samt tilslutningafgift, for det kommende regnskabsår.
 
 
6: Valg af bestyrelse og 2 bestyrelses-suppleanter.
 
7: Valg af revisor og en suppleant for denne.
 
8: Eventuelt. Jf. punkt 4, så stiller bestyrelsen nedenstående forslag:
  1. Ændring af § 10 pkt. 5 Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (drifts- og abonnementsbidrag) samt tilslutningsafgift, for det kommende regnskabsår. Ændres til: Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift samt orientering om abonnementsbidrag for det kommende regnskabsår.
  2. Ændring af § 10 pkt. 7 på dagsorden. Valg af revisor og en suppleant for denne. Ændres til: Valg af revisor. Udelades: (og en suppleant for denne)
  3. Ændring af § 16: Bestyrelsen foreslår omlægning af regnskabsår fra 1/7 – 30/6 omlagt til 1/1 – 31/12. Omlægningsperioden er på 6 mdr. fra 1/7 2010 til 31/12 2010.