topimage.png

Nyhedsoversigt

Ordinær Generalforsamling 15/3 2012

Årslev Net indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag den 15. marts 2012 kl. 19.00

i aulaen på Carl Nielsen Skolen, Lumbyvej 64, 5792 Årslev

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Eventuelle forslag. Der foreligger pt. ingen forslag.

5. Behandling af budget og fastættelse afr driftsbidrag og tilslutningsafgift.

6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4., skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 10 (ti) kalenderdage før generalforsamlingen.

d.v.s. mandag d. 5. marts 2012

M.v.h. bestyrelsen, Årslev Net