topimage.png

Nyhedsoversigt

Valg af programleverandør

På Generalforsamlingen i april blev der luftet tanker omkring valg af ny programleverandør eller fortsættelse af samarbejdet med YouSee.
Disse tanker er hen over sommeren blevet ført ud i livet.
Årslev Net har holdt møder med flere forskellige program leverandører.


• ASOM net (en sammenslutning af antenneforeninger udsprunget fra Vejen og omegn)
• Boxer TV
• Stofa
• ComX
• og YouSee


Det har været givtige møder for Årslev Net - vi har fået en masse ny viden omkring hvad der rører sig på markedet for program leverandører.
Det har ikke været nogen let beslutning at træffe, men bestyrelsen i Årslev Net føler at vores nuværende leverandør, YouSee for tiden har den produktsammensætning som matcher vores medlemmers ønsker bedst muligt, til bedst mulige pris.
Bestyrelsen har derfor valgt at indgå en ny 3-årig aftale med YouSee som dermed fortsætter som program leverandør hos Årslev Net.

Bestyrelsen vil løbende holde øje med hvad der sker på markedet for program leverandører. Samarbejdet i fx ASOM net, hvor flere antenneforeninger er gået sammen om at hjemtage signaler selv, direkte fra indholdsleverandører ser spændende ud, men vurderes i øjeblikket til at være lidt dyrere end vores nuværende løsning, samtidig med at de tillægsydelser som YouSee tilbyder, bl.a. ”start forfra”, ”arkiv” og ”YouBio” – samt ”WebTV” som Årslev Net nu også får adgang til – ikke helt er færdig udviklet. Antallet af HD kanaler er også højere hos YouSee som det ser ud lige nu.
De samme forhold var gældende hos nogle af de øvrige selskaber.

Stofa har et færdigudviklet produkt meget lig YouSee's, men prismæssigt ligger de højere end YouSee. Og rent teknisk ville muligheder for f.eks. WebTV betyder at brugerne skulle have internet fra både Årslev Net og Stofa