topimage.png

Nyhedsoversigt

Nyhedsbrev YouSee august 2012

Nu kan I se 24 HD-kanaler med Fuldpakken


Vi tager endnu et skridt mod at alle kanaler i YouSee’s tv-pakker skal være i HD 
og lancerer tre nye kanaler i HD i vores tv-udbud.

 

Hermed er der adgang til hele 24 HD kanaler, som er fordelt med

11 HD-kanaler i Grundpakken, 3 HD-kanaler i Mellempakken og 10 HD-kanaler i Fuldpakken.


De nye HD-kanaler er:

 • Discovery Channel HD, som er placeret i Fuldpakken
 • CANAL9 HD, som er placeret i Mellempakken
 • dk4 HD, som er placeret i Grundpakken


Lanceringen sker fra i dag den 13. august til 16. august 

 • For at se Discovery Channel HD, CANAL9 HD og dk4 HD skal man have et tv med DVB-C og MPEG4 modtager eller en YouSee Plus løsning tilsluttet tv’et 
 • Ved lanceringen af de nye HD-kanaler erstattes den digitale version af kanalen med HD-versionen på kanalpladsen og flyttes til kanalplads 5XX rækkefølgen. Dette betyder f.eks. at CANAL9 HD overtager kanalplads 15 og CANAL9 i digital version flyttes til kanalplads 515
 • Hvis kanalerne i HD-version ikke automatisk kan ses på kanalpladsen, skal tv-kanalerne genindlæses på tv’et

 

Fuldpakken får ny kanal 

I dag den 13. august går CANAL8 Sport i luften og bliver en nye kanal i Fuldpakken. CANAL8 Sport er en søsterkanal til CANAL9, som siden 2009 har været sendt digitalt i YouSee’s Mellempakke.

 

En del af sportsrettighederne fra CANAL9 rykker over til CANAL8 Sport, og CANAL9 bliver en mere underholdningspræget kanal. CANAL8 Sport sender desuden sport fra C-More Film, som dermed bliver et rent film- og serieprodukt. CANAL8 Sport vil sende ATP tennis, motorsport, Ultimate Fighting og fodbold fra f.eks. Serie A, Superligaen, Europa League og den hollandske Æresdivision.

 

CANAL8 Sport får debut i Fuldpakken på kanalplads 44 i perioden 13. august til 16. august samtidig med udrulningen af dk4 HD, CANAL9 HD og Discovery Channel HD. Kanalen kan tilkøbes som Ekstrakanal og koster 20 kr./md.

Nyhedsbrev YouSee maj 2012

YouSee
Nyhedsservice nr. 65

- maj 2012


Nu er der 18 HD-kanaler i Fuldpakken

Vi tager endnu et skridt mod at alle kanaler i YouSee’s Fuldpakke skal være i HD,
og lancerer i disse dage tre nye kanaler i HD.


De nye HD-kanaler i Fuldpakken er:

MTV
HD

Disney
Channel HD

Kanal Sport HD

Lanceringen af HD-kanalerne sker i perioden fra 7. maj til 10. maj.

 • For at se MTV HD, Disney Channel HD og Kanal Sport HD skal jeres medlemmer og
  beboere have et tv med DVB-C og MPEG4 modtager eller en YouSee Plus løsning
  tilsluttet tv’et.
 • Ved lanceringen af de nye HD-kanaler erstatter vi kanalpladsen med SD-version af
  kanalen med HD versionen. SD versionen af kanalen flyttes til kanalplads 5XX
  rækkefølgen. Dette betyder f.eks. at MTV HD overtager kanalplads 20 og MTV i
  SD-version flyttes til kanalplads 520.
 • Hvis kanalerne i HD-version ikke automatisk kan ses på SD udgavens kanalplads, skal
  tv-kanalerne genindlæses på tv’et.
 • Kunder der har Disney Channel, MTV eller Kanal Sport som en Ekstrakanal til deres
  tv-pakke vil automatisk få adgang til HD-udgaven.Hvis jeres forening selv sammensætter jeres tv-udbud, og ønsker at tilbyde de
nye HD-kanaler i jeres Clear tv-udbud, kan I bestille kanalerne via YouSee’s
salgsafdeling.

Har I allerede SD-versionen af de tre kanaler, bliver I kontaktet af jeres lokale YouSee
konsulent for at afklare, om I ønsker HD-udgaven af MTV, Disney Channel eller
Kanal Sport i jeres kanaludbud.

Hent jeres nye kanaloversigt

På yousee.dk/nykanaloversigt kan I downloade jeres kanaloversigt. Kanaloversigten indeholder det nye
tv-udbud med kanalpladser, digitale kanalpladser og analoge frekvenser.


Lyd på underteksterne i TV-Avisen 

Torsdag 10. maj i forbindelse med TV-Avisen kl. 18.30 lancerer DR ”oplæste undertekster” på DR1
syn.

De oplæste undertekster kommer frem på skærmen, hvis man vælger at se DR1 på
tvillingekanalen DR1 syn (kanalplads 890). DR1 syn er magen til DR1 bortset fra
at den har et ekstra lydspor, og det er fra dette ekstra lydspor oplæsningen af
underteksterne vil strømme ud - hver gang der tales fremmedsprog i et indslag
eller et helt program.

Premieren for de oplæste undertekster sker så snart de første fremmedsprogede ord lyder i
TV-Avisen kl. 18.30, og hvad enten der tales tysk, engelsk, kinesisk eller
portugisisk vil talesyntesen slå til og fortælle, hvad der bliver sagt.

Oplæste undertekster fungerer ved at en computer, placeret hos DR, med
syntetisk talesyntese automatisk oplæser alle undertekster på fremmedsprogede
programmer, hvor samtidig original lyden bliver tonet ned i baggrunden. Den
syntetiske talesyntese er samme kvindestemme på alle programmer.

Målgruppen for oplæste undertekster er personer, der har svært ved at se eller
svært ved at læse – og det er der over en halv million mennesker i Danmark, der
har. 

Oplæste undertekster er en forsøgstjeneste, som kører i 2012, og i slutning af
året bliver det vurderet, om tjenesten skal være permanent.

TV priser 1. april 2012

TV signal pris gældende fra 01/04-2012
 

TV pakke 1 (grundpakke)     116,- kr. pr. måned - stigning på 10,- kr. pr. måned

TV pakke 2 (mellempakke)  265,- kr. pr. måned - stigning på 25,- kr. pr. måned

TV pakke 3 (fuldpakke)      362,- kr. pr. måned - stigning på 25,- kr. pr. måned

Generalforsamling og referat 15. marts 2012

Årslev Net indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag den 15. marts 2012 kl. 19.00

i aulaen på Carl Nielsen Skolen, Lumbyvej 64, 5792 Årslev

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Eventuelle forslag. Der foreligger pt. ingen forslag.

5. Behandling af budget og fastættelse afr driftsbidrag og tilslutningsafgift.

6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4., skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 10 (ti) kalenderdage før generalforsamlingen.

d.v.s. mandag d. 5. marts 2012

M.v.h. bestyrelsen, Årslev Net

Referat af generalforsamlingen:

Ad. 1

John Gylling blev valgt til dirigent.

Ad. 2

Peter redegjorde for årets begivenheder. Det forgangne år har været et roligt år, uden de store investeringer og beslutninger. Vi er gået fra 2456 til 2494 medlemmer, en stigning på 38. Tilslutningsbeløbet var i år nedsat fra 5800 kr. til 2500 kr.

Vi har i årets løb haft 2 områder som viste interesse for at komme på Årslev Net – henholdsvis Stensvang i Nr. Lyndelse og byen Tarup ved Hudevad. Men i begge områder var der ikke tilslutning nok til at vi kan udbygge nettet.

Vi har i 2011 arbejdet med sikring af antennehuset ved det grønne område omkring Næråparken/Kløvervej. I 2012 forventer vi at afslutte arbejdet med forbedret køling – overvågning – hegn.

I kølvandet på de mange bankkrak så har vi nu sikret vores likvide beholdninger ved at indsætte beløbene i flere banker.

Spørgsmål:

Carl Nielsensvej 34: Vi har af Dansk Kabel TV fået oplyst at vores signal er svagt da stikledningen er 50 m. lang. Hvem skal betale for en ny stikledning?

Holger: Vi leverer signalet + 30 meter for at man kan få et godt signal. Stikledning på egen grund skal betales af husejeren. Det konkrete tilfælde vil blive undersøgt nærmere snarest muligt.

Spørgsmål:

En fiber til Rolfsted?

Flemming: Der er i dag 6 fiber til Rolfsted, men de er opbrugt og Faaborgmidtfyn Kommune vil gerne have mere fiber. Samtidig har Årslev Net selv brug for flere fibre, for at kunne opdele Rolfsted og Ferritslev i flere mindre øer.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 3

Keld gennemgik det udleverede årsregnskab for 1/1 2011 til 31/12 2011 med tilhørende specifikationer.

Regnskabet kan udleveres ved henvendelse på kontoret.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4

Ingen indkomne forslag.

Spørgsmål:

Kan man få et ekstra simkort til internet?

Flemming: Internettet er Årslev Nets eget og et ekstra simkort til mobiltelefon er meget dyrt. Ligesom der kræves min. 5000 medlemmer.

Ad 5

Keld gennemgik budget for 2012. I budgettet var der indlagt en stigning på TV pakke 1 på 10,- kr. pr. måned mens at TV pakke 2 og 3 stiger med 25,- kr. pr. måned. Årsag til stigningen er primært at TV 2 fra 1. januar 2012 bliver en betalingskanal

Driftsbidrag nedsættes fra 550,- kr. om året til 456,- kr. pr. år. Tilslutningsafgiften sættes uændret til 2500,- kr.

Budgettet blev godkendt.

Ad. 6

Dirigenten foreslog at vi delte valget op i først et valg til bestyrelsen og derefter valg af suppleanter hvilket forsamlingen accepterede.

Følgende af bestyrelsesmedlemmerne er på valg:

Peter Sikora (modtager genvalg)

Holger Thiele (modtager genvalg)

Da der ikke var flere kandidater end man skal bruge blev begge 2 genvalgt til bestyrelsen,

Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Følgende opstillede som kandidater:

Anker Birker – 1 suppleant

Anders Erbs – 2 suppleant

Begge blev valgt.

Ad. 7

VH Revision Registrerede revisorer ApS i Odense blev genvalgt som revisor

Ad. 8

Spørgsmål:

Man bør komme med til et bestyrelsesmøde når man er valgt som bestyrelsessuppleant?

Peter Sikora: Bestyrelsen drøfter det på næste møde og melder tilbage til suppleanterne.

Spørgsmål:

Jeg kan ikke få mit PCI kort til at fungere så jeg kan se TV på computeren.

Holger: Når du ikke har en netværksid så er det meget vanskeligt at bruge et PCI kort til at se TV på. Vi vil dog forsøge at få fremskaffet de relevante oplysninger fra YouSee.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Dato: 15/3 2012 

Nye netværksid til digitale kanaler 21, nov. 2011

Nye netværks-id fra 21. nov. 2011  - Find dit netværks-id

Netværks-id eller netværksnummer er nummeret på det netværk, du hører til i det område, du bor.

Du skal bruge dit netværks-id, hvis du ser tv med en digital boks, eller hvis du har et tv med indbygget DVB-C modtager. Så vælg det netværks-id, som passer til det tv-udstyr, du har.

  DVB-C-tv med MPEG4-modtager
og MPEG4-bokse, som ikke er fra YouSee
 100
  DVB-C-tv med MPEG2-modtager
og MPEG2-bokse, som ikke er fra YouSee
 110
  YouSee Boksen eller HD Standardboks (Samsung)  120
  Andre bokse fra YouSee som Sagem60  130

Andre informationer dit tv skal bruge

 • Frekvens 143000 kHz
 • Symbolrate 6875
 • Modulation 64