topimage.png

Nyhedsoversigt

Generalforsamling

HUSK! Generalforsamling onsdag 19. maj 2010 kl. 19.00 På Broskolen i Årslev (Gymnastiksalen) /Parkering/indgang er ved Årslev hallen, pga. ombygning. Dagsorden iflg. vedtægterne:

1: Valg af dirigent.
2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år og planer for det kommende år til godkendelse.
3: Aflæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.
Hovedtal fra sidste regnskabsår:

Indtægter: kr. 6.293.246,-
Udgifter: kr. 5.827.036,-
Afskriv: kr. 597.752,-
Resultat: kr. -102.952,-
 
4: Eventuelle forslag - se nedenfor.
 
 
5: Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (drifts- og abonnementsbidrag) samt tilslutningafgift, for det kommende regnskabsår.
 
 
6: Valg af bestyrelse og 2 bestyrelses-suppleanter.
 
7: Valg af revisor og en suppleant for denne.
 
8: Eventuelt. Jf. punkt 4, så stiller bestyrelsen nedenstående forslag:
  1. Ændring af § 10 pkt. 5 Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (drifts- og abonnementsbidrag) samt tilslutningsafgift, for det kommende regnskabsår. Ændres til: Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift samt orientering om abonnementsbidrag for det kommende regnskabsår.
  2. Ændring af § 10 pkt. 7 på dagsorden. Valg af revisor og en suppleant for denne. Ændres til: Valg af revisor. Udelades: (og en suppleant for denne)
  3. Ændring af § 16: Bestyrelsen foreslår omlægning af regnskabsår fra 1/7 – 30/6 omlagt til 1/1 – 31/12. Omlægningsperioden er på 6 mdr. fra 1/7 2010 til 31/12 2010.

Opkald til mobil 84 øre pr. minut

Ny takst pr. 1. maj nedsættelse af opkald til mobilnettet fra 99 til 84 øre pr. minut 

Prisoversigt

Information om priser i forbindelse med valg af program-leverandør: Prisoversigt gældende til 1/1-2011 (bemærk af prisen for vores nuværende pakker kun er gældende til 1/7)

  Grundpakke Mellempakke Fuldpakke
Nuværende programmer 1124,00 2716,00 3892,00
Nuværende programmer med digital spejl 1088,00 2478,00 3700,00
Regionsudbud som a la carte 1852,00 2982,00 4640,00

Infomøde Årslev forsamlingshus

På et velbesøgt møde i et tæt pakket forsamlingshus blev det tirsdag aften med overvældende flertal (kun 2 stemte imod) tydeligt fortalt hvad medlemmerne i Årslev Net ønsker - YouSee's regionsudbud.

Genersamling 19/11-2009

På den ekstraordinære generalforsamling d. 19/11-2009 blev der truffet beslutning om at igangsætte en udvidelse af antenneanlægget.
Efterfølgende er der indgået aftale med Dansk Kabel TV om udførelse af opgaven.
Den hårde vinter har medført en mindre udsættelse af arbejdet, der nu forventes påbegyndt omkring påske, afhængig af vejret.
Arbejdet forventes stadig afsluttet omkring 1/7-2010. Der vil blive informeret løbende omkring evt. planlagte afbrydelser, så følg med her, på infokanalen og i dagspressen.
Bestyrelsen, Årslev Net