topimage.png

Nyhedsoversigt

CANAL9

Canal 9 er lagt på prøvekanalen resten af juni, pga. fodbold VM. Ombygningen af anlægget forventes stadig at være klar 1/7-2010.

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling (pga. vedtægtsændringer) Torsdag 3. juni 2010 kl. 19:00 På Broskolen/Bøgehøjskolen Årslev, lokale anvises ved indgangen.
Dagsorden jf. nedenfor:
  1. Valg af dirigent.
  2. Behandling af forslag fremlagt på den ordinære generalforsamling, vedr. ændringer af vedtægterne.
  • 2a) Ændring af § 10 pkt. 5. Tidl. tekst: Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (drifts- og abonnementsbidrag) samt tilslutningsafgift, for det kommende regnskabsår. Ændres til: Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift samt orientering om abonnementsbidrag for det kommende regnskabsår.
  • 2b) Ændring af § 10 pkt. 7. Tidl. tekst: Valg af revisor og en suppleant for denne. Ændres til: Valg af revisor.
  • 2c) Ændring af § 16. Bestyrelsen foreslår omlægning af regnskabsåret fra den nuværende periode: 1/7 – 30/6 omlagt til 1/1 – 31/12. Omlægningsperioden er på 6 mdr. fra 1/7 2010 til 31/12 2010.

3. Eventuelt. M.v.h. Bestyrelsen Årslev Net

Opkald til mobil 84 øre pr. minut

Ny takst pr. 1. maj nedsættelse af opkald til mobilnettet fra 99 til 84 øre pr. minut 

Generalforsamling

HUSK! Generalforsamling onsdag 19. maj 2010 kl. 19.00 På Broskolen i Årslev (Gymnastiksalen) /Parkering/indgang er ved Årslev hallen, pga. ombygning. Dagsorden iflg. vedtægterne:

1: Valg af dirigent.
2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år og planer for det kommende år til godkendelse.
3: Aflæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.
Hovedtal fra sidste regnskabsår:

Indtægter: kr. 6.293.246,-
Udgifter: kr. 5.827.036,-
Afskriv: kr. 597.752,-
Resultat: kr. -102.952,-
 
4: Eventuelle forslag - se nedenfor.
 
 
5: Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (drifts- og abonnementsbidrag) samt tilslutningafgift, for det kommende regnskabsår.
 
 
6: Valg af bestyrelse og 2 bestyrelses-suppleanter.
 
7: Valg af revisor og en suppleant for denne.
 
8: Eventuelt. Jf. punkt 4, så stiller bestyrelsen nedenstående forslag:
  1. Ændring af § 10 pkt. 5 Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (drifts- og abonnementsbidrag) samt tilslutningsafgift, for det kommende regnskabsår. Ændres til: Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift samt orientering om abonnementsbidrag for det kommende regnskabsår.
  2. Ændring af § 10 pkt. 7 på dagsorden. Valg af revisor og en suppleant for denne. Ændres til: Valg af revisor. Udelades: (og en suppleant for denne)
  3. Ændring af § 16: Bestyrelsen foreslår omlægning af regnskabsår fra 1/7 – 30/6 omlagt til 1/1 – 31/12. Omlægningsperioden er på 6 mdr. fra 1/7 2010 til 31/12 2010.

Infomøde Årslev forsamlingshus

På et velbesøgt møde i et tæt pakket forsamlingshus blev det tirsdag aften med overvældende flertal (kun 2 stemte imod) tydeligt fortalt hvad medlemmerne i Årslev Net ønsker - YouSee's regionsudbud.