topimage.png

Nyhedsoversigt

Telefoni 79,- pr. måned

Fra 1. august 2010 sænkes prisen for telefoni fra 89,- til 79,- pr. måned.

Fra 1. september 2010 indfører Årslev Net en telefoni pakke2, som er forbrugsbaseret.
Pris 29,- pr. måned
Pris til fastnet i Danmark 15 øre pr. minut + 25 øre i opkaldsafgift.
Øvrige priser uændret i forhold til telefoni pakke1. Se prisliste på takserede opkald.

CANAL9

Canal 9 er lagt på prøvekanalen resten af juni, pga. fodbold VM. Ombygningen af anlægget forventes stadig at være klar 1/7-2010.

Generalforsamling

HUSK! Generalforsamling onsdag 19. maj 2010 kl. 19.00 På Broskolen i Årslev (Gymnastiksalen) /Parkering/indgang er ved Årslev hallen, pga. ombygning. Dagsorden iflg. vedtægterne:

1: Valg af dirigent.
2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år og planer for det kommende år til godkendelse.
3: Aflæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.
Hovedtal fra sidste regnskabsår:

Indtægter: kr. 6.293.246,-
Udgifter: kr. 5.827.036,-
Afskriv: kr. 597.752,-
Resultat: kr. -102.952,-
 
4: Eventuelle forslag - se nedenfor.
 
 
5: Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (drifts- og abonnementsbidrag) samt tilslutningafgift, for det kommende regnskabsår.
 
 
6: Valg af bestyrelse og 2 bestyrelses-suppleanter.
 
7: Valg af revisor og en suppleant for denne.
 
8: Eventuelt. Jf. punkt 4, så stiller bestyrelsen nedenstående forslag:
  1. Ændring af § 10 pkt. 5 Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (drifts- og abonnementsbidrag) samt tilslutningsafgift, for det kommende regnskabsår. Ændres til: Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift samt orientering om abonnementsbidrag for det kommende regnskabsår.
  2. Ændring af § 10 pkt. 7 på dagsorden. Valg af revisor og en suppleant for denne. Ændres til: Valg af revisor. Udelades: (og en suppleant for denne)
  3. Ændring af § 16: Bestyrelsen foreslår omlægning af regnskabsår fra 1/7 – 30/6 omlagt til 1/1 – 31/12. Omlægningsperioden er på 6 mdr. fra 1/7 2010 til 31/12 2010.

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling (pga. vedtægtsændringer) Torsdag 3. juni 2010 kl. 19:00 På Broskolen/Bøgehøjskolen Årslev, lokale anvises ved indgangen.
Dagsorden jf. nedenfor:
  1. Valg af dirigent.
  2. Behandling af forslag fremlagt på den ordinære generalforsamling, vedr. ændringer af vedtægterne.
  • 2a) Ændring af § 10 pkt. 5. Tidl. tekst: Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (drifts- og abonnementsbidrag) samt tilslutningsafgift, for det kommende regnskabsår. Ændres til: Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift samt orientering om abonnementsbidrag for det kommende regnskabsår.
  • 2b) Ændring af § 10 pkt. 7. Tidl. tekst: Valg af revisor og en suppleant for denne. Ændres til: Valg af revisor.
  • 2c) Ændring af § 16. Bestyrelsen foreslår omlægning af regnskabsåret fra den nuværende periode: 1/7 – 30/6 omlagt til 1/1 – 31/12. Omlægningsperioden er på 6 mdr. fra 1/7 2010 til 31/12 2010.

3. Eventuelt. M.v.h. Bestyrelsen Årslev Net

Opkald til mobil 84 øre pr. minut

Ny takst pr. 1. maj nedsættelse af opkald til mobilnettet fra 99 til 84 øre pr. minut