topimage.png

Nyhedsoversigt

Infomøde Årslev forsamlingshus

På et velbesøgt møde i et tæt pakket forsamlingshus blev det tirsdag aften med overvældende flertal (kun 2 stemte imod) tydeligt fortalt hvad medlemmerne i Årslev Net ønsker - YouSee's regionsudbud.

Prisoversigt

Information om priser i forbindelse med valg af program-leverandør: Prisoversigt gældende til 1/1-2011 (bemærk af prisen for vores nuværende pakker kun er gældende til 1/7)

  Grundpakke Mellempakke Fuldpakke
Nuværende programmer 1124,00 2716,00 3892,00
Nuværende programmer med digital spejl 1088,00 2478,00 3700,00
Regionsudbud som a la carte 1852,00 2982,00 4640,00

Udvidelse af anlæg

UDVIDELSE AF ANLÆG
Efter mange forespørgsler vedr. pristigning ved evt udvidelse af anlægget kan bestyrelsen fortælle, at der ikke sker forhøjelse af driftsbidraget. Ligeledes vil abonnement-delen kun stige,hvis prisen for tv-programerne ændres fra vores leverandørs side.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Genersamling 19/11-2009

På den ekstraordinære generalforsamling d. 19/11-2009 blev der truffet beslutning om at igangsætte en udvidelse af antenneanlægget.
Efterfølgende er der indgået aftale med Dansk Kabel TV om udførelse af opgaven.
Den hårde vinter har medført en mindre udsættelse af arbejdet, der nu forventes påbegyndt omkring påske, afhængig af vejret.
Arbejdet forventes stadig afsluttet omkring 1/7-2010. Der vil blive informeret løbende omkring evt. planlagte afbrydelser, så følg med her, på infokanalen og i dagspressen.
Bestyrelsen, Årslev Net

IP telefoni

Ved viderestilling vises nu nummeret på den der ringer og ikke nummeret der viderestlles fra. Samtidigt er det nu muligt ved hemmeligt nummer at få vist nummer til modtager (hvis det ønskes)

Med venlig hilsen Bestyrelsen